Aanmeldkaart leden Vereniging CNS Nunspeet

U kunt onderstaand formulier gebruiken om u aan te melden.

  • Ondergetekende meldt zich aan als lid van de Vereniging voor C.N.S. te Nunspeet en onderschrijft de grondslag en doelstelling van de Vereniging.

    Deze grondslag luidt: De Heilige Schrift als Gods Woord en de daarop gegronde belijdenis, uitgedrukt in de drie Formulieren van Enigheid.
  • Please enter a number greater than or equal to 7.5.
  • Het minimum bedrag is € 7,50 per jaar. (U ontvangt hiervoor een factuur.)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.