CNS

De Vereniging voor CNS heeft als doel het oprichten en in stand houden van christelijke scholen voor primair onderwijs. Leren is een permanent proces, waarbij kinderen begeleid moeten worden. Dit moet er toe leiden dat zij kennis, wijsheid en vaardigheden verwerven, zelfstandig gaan denken en eigen keuzes leren maken.

Daarbij nemen de scholen voor CNS de Bijbel als norm voor hun houding ten opzichte van God, de naaste en de schepping. Wij zijn een professionele organisatie die kwalitatief goed protestants-christelijk onderwijs wil verzorgen volgens Bijbelse normen en in een voor de kinderen veilige omgeving
Het onderwijs op onze scholen is erop gericht dat de kinderen tot leren komen. Elk kind gaat lerend een levensweg om tot zijn bestemming te komen. Dat is Gods doel met zijn/haar leven.