Vacatures

Directeur Petraschool (wtf 0,8)

Het bestuur van CNS Nunspeet zoekt voor basisschool De Petraschool per 1 april een directeur met hart voor christelijk onderwijs.

De directeur:
 • Is eindverantwoordelijk voor de aan hem/haar toevertrouwde basisschool
 • Heeft een beleidsadviserende functie ten behoeve van de algemeen directeur
 • Ontvangt directe leiding van de algemeen directeur
 • Maakt onderdeel uit van het directieoverleg van de vereniging
Daarbij gelden de volgende functie eisen:
 • Doelstelling en grondslag van de Vereniging voor CNS Nunspeet onderschrijven
 • Kerkelijk actief en meelevend zijn
 • Een overtuigde keuze voor het Protestants Christelijk Onderwijs
 • Algemeen werk- en denkniveau op Hbo-niveau
 • Een bedrijfsmatige, mensgerichte en flexibele instelling
 • Goede kennis van relevante wet- en regelgeving
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Directie ervaring op het werkterrein
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Voldoende stressbestendigheid en zelfstandigheid
 • Bereidheid om incidenteel in de avonduren te werken

Conform de vastgestelde sollicitatieprocedure is een Benoemingsadvies Commissie gevormd van 5 leden uit de volgende geledingen:

 • leerkracht namens het team
 • leerkracht namens de MR personeelsgeleding
 • ouder namens de MR oudergeleding
 • directeur namens het directie overleg
 • algemeen directeur namens het bestuur

Voor informatie kunt u terecht bij Rutger Lieffijn, algemeen directeur CNS Nunspeet (06 3722 6085) en bij Martijn van der Weerd, interim directeur Petraschool (06 1307 4056).

Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 15 februari gemaild worden naar: rutgerlieffijn@cnsnunspeet.nl