Doelstelling

cns-logoDe Vereniging voor CNS heeft als doel het oprichten en in stand houden van christelijke scholen voor primair onderwijs.

CNS Nunspeet vormt een professionele organisatie die kwalitatief goed protestants-christelijk onderwijs verzorgt volgens Bijbelse normen in eenĀ  veilige omgeving voor de kinderen. Het onderwijs op de CNS scholen is erop gericht dat de kinderen tot leren komen. Elk kind gaat lerend een levensweg om tot zijn bestemming te komen. Dat is Gods doel met zijn/haar leven.

Leren is een permanent proces, waarbij kinderen begeleid moeten worden, zodat ze kennis, wijsheid en vaardigheden verwerven, zelfstandig gaan denken en eigen keuzes leren maken.

Daarbij volgen de scholen voor CNS Nunspeet de Bijbel als norm voor hun houding ten opzichte van God, de naaste en de schepping.