Onderwijs en ondersteuning

Er gaan zo’n 1300 leerlingen naar een basisschool van CNS Nunspeet en er werken ongeveer 125 deskundige en betrokken collega’s.

We leveren kwaliteitsonderwijs met het oog op geschikt vervolgonderwijs.

Het leren van leerlingen staat op alle niveaus in het brandpunt van de aandacht van de leerkrachten. Op onze scholen ontdekken de kinderen dat ze in staat zijn hun kennis en vaardigheden te vergroten. Ze leren er om zelfstandig bepaalde taken uit te voeren en te laten zien waartoe ze in staat zijn.

In de praktijk heerst op onze scholen een opbrengstgerichte cultuur. De focus ligt op instructie en kwaliteit van lesgeven. Instructie en verwerking worden gedifferentieerd aangeboden. Ondersteunende activiteiten, zoals begeleiding en coaching, zijn daarop gericht.