Organisatie

In de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet (CNS) is de ledenvergadering het hoogste bestuursorgaan. Door de ledenvergadering wordt het bestuur van de Vereniging voor CNS samengesteld. Het volledige bestuur bestaat uit minimaal 7 en maximaal 9 personen. Sinds augustus 2011 is de bestuursstructuur van de Vereniging veranderd. Het dagelijks bestuur bestuurt de vereniging.

Het algemeen bestuur ziet erop toe, dat het dagelijks bestuur dit doet conform de missie en visie van de vereniging. Het bestuur heeft een algemeen directeur aangesteld. De algemeen directeur zorgt voor de ontwikkelng, uitvoering en borging van het bestuursbeleid.

De verhouding tussen bestuur en algemeen directeur is geregeld door middel van het Bestuurs- en Managementstatuut. Hierin zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden geregeld tussen het bestuur en de algemeen directeur en tussen de algemeen directeur en de schooldirecteuren.

Iedere CNS school heeft een integraal verantwoordelijke directeur. Onderwijskundig, financieel en materieel zijn de directeuren eindverantwoordelijk voor wat op hun school gebeurt.

De algemeen directeur vormt samen met de vijf schooldirecteuren het directie beraad. De algemeen directeur is ook het aanspreekpunt voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de leden:

Dhr. A.H. (André) Russchen voorzitter Van Karnebeekstraat  45 8072 BM Nunspeet 0341-363878
Mevr. H.M. (Marike) de Goede – Hoeve secretaris Brinkersweg 30 8071 GT Nunspeet 0341-842920
Dhr. J. (John) van der Meer penningmeester Oude Zeeweg 10 8071 TM Nunspeet 06-41726274

Het algemeen bestuur bestaat uit de leden:

vacature voorzitter
Dhr. J. (Jaco) van Harten Grutto 6 8072 CK Nunspeet 0341-267592
Mevr. E. (Lizette) Leeflang – Bel Gerbrandystraat 148 8072 WZ Nunspeet 0341-263022
Mevr. M. (Marriët) de Zwaan – van Ouwendorp  Koningin Emmahof 23 8071 NW Nunspeet 0341-842826

Het directieberaad bestaat uit:

Dhr. R. (Rutger) Lieffijn alg. directeur CNS Nunspeet
Dhr. G. (Gerard) de Hoop directeur Petraschool
Mevr. L.B. (Bertha) Immerzeel – Boeve directeur Immanuëlschool
Dhr. A. (Albert) Magré directeur Da Costaschool
Dhr. M. (Martijn) van der Weerd directeur De Bron
Dhr. A. (Aart) van de Poppe directeur De Morgenster

Bestuurlijke informatie over de CNS

Fiscaalnummer van de Vereniging CNS: 8057.97.804
Fiscaalnummer van de Steunstichting CNS: 8055.57.337